Urbárska spoločnosť obce Kameňany-Trojkáti, poz.spol.